Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

SC Metropolis SRL respecta prevederile Regulamentului 679/26 din aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) adoptat de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene.

 

Sunteti informati ca că beneficiati de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor dumneavoastra şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Datele cu caracter personal urmează să fie prelucrate şi stocate în cadrul SC Metropolis SRL.

 

Prelucrarea şi stocarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea obligaţiilor legale ce îi revin operatorului, respectiv SC Metropolis SRL, precum şi în scopul intereselor şi drepturilor ce vă revin.

 

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităţilor publice precum şi altor instituţii abilitate (Ex.: ANAF, ANFP, ITM, A.N.I, la solicitarea instanţelor judecătoreşti sau organelor de cercetare penală, etc.).

 

Aveţi obligaţia de a aduce la cunoştinţa operatorului, respectiv SC Metropolis SRL, orice modificare survenită asupra datelor personale, în scopul prelucrării exacte a datelor.

 

Consimţămâtul poate fi retras în orice moment printr-o cerere scrisă, întemeiată, datată şi semnată depusă la sediul SC Metropolis SRL sau la office@fereastra1.ro